Güvenlik Ürünleri

İşletmenizde yer alan bilişim teknolojileri ürünlerinin sürekliliğini, veri bütünlüğünü, doğruluğunu ve gizliliğini sağlayacak bilgi güvenliği destek envanterlerinin kuruluşlarını, donanım ve sistem problemlerinin giderilmesini ve sorunsuz çalışmasını sağlamak üzere verilen destek hizmetleridir.

Verileriniz modern sistemlerin en önemli varlığıdır. Bu yüzden veriler (data) ticari ve kişisel olduğundan yapılacak çalışmalar çok önemlidir. Yanı sıra ihtiyaç duyulacak durumlarda veriye her zaman erişilebilir olmalıdır.

Datalarınızın güvenliği, iç iletişiminizin sağlamlığı ile ortantılıdır. Bu yüzden güvenlik üzerine yapılacak tüm güncelleme ve denetleme için alacağınız hizmet önemlidir.

Peki Teknodisk bu güvenliği nasıl sağlar?

  • Firewall (Güvenlik Duvarı) ile koruma
  • Virtual Private Network (VPN) bağlantı çözümleri
  • Virüs koruması ve tarama çalışmaları
  • Kurulum Çalışmaları​