Ağ Network Desteği

Ağ bakım ve destek hizmetlerimiz, müşterilerin yerel alan (LAN) ve geniş alan (WAN) ağ altyapılarında yer alan ürünlerin (switch, router, vb.) kuruluş ve ayarları,
donanım ve sistem sorunlarının giderilmesini sağlar. Bu ürünlerin sorunsuz çalışmasını sağlamak üzere, belirli servis kriterlerine uygun olarak verilen destek hizmetleridir.

Ağ ve Güvenlik söz konusu olduğundan bilgi teknolojilerinin en önemli unsuru olarak görülmektedir. Bu sistemlerde sorun yaşanmaması kobiler için büyük önem taşımaktadır.

Ağ yapılarında bireylerin ihtiyaçlarının yanında kurumların ihtiyaçları önde tutulmalıdır.

Büyüyen kobiler ses, görüntü, veri aktarımını bir ağ üzerinde sorunsuzca kullanmak zorundadırlar. Tüm iletişimin tek bir altyapı üzerinden yapılması maliyetlerin azalması, üretkenliğin ve verimliliğin artması, ayrı ağ kullanımının getirdiği karmaşanın ortadan kalkması ve ölçeklenebilirlik gibi çeşitli avantajlar sunar.

Teknodisk siz müşterilerimiz için, marka bağımsız LAN switching çözümleri ile, uçtan uca yönetilebilir akıllı ağ sistemleri tasarlamaktadır.

LAN çözümleri kapsamında verdiğimiz hizmetlerimiz şu şekilde değerlendirilebilir;

  • İşletme içerisinde yer alan kablolama alt yapısının incelenmesi, projelendirilmesi ve iyileştirilme çalışmaları
  • Mevcut kabloların testleri, ölçümlenmesi ve kontrolü
  • Kablosuz (Wireless) yapılar ve yapılandırmaları
  • Bakım, destek ve danışmanlık hizmeti