Olağanüstü Durum

Olağanüstü Durum Hizmetleri; müşteri iş süreçlerinin ve organizasyonel varlıklarının devamlılığını sağlama hedefi ile oluşturulan iş sürekliliği planı çerçevesinde belirlenen prosedürler doğrultusunda uygulanan, olağanüstü durumlarda müşterilerin temel faaliyet alanlarında hizmet sunmaya devam edebilmesi ve kritik operasyonlarını ayağa kaldırarak kritik çalışanları için gerekli çalışma ortamı ve bilgi sistemleri altyapısının sağlanması amacı ile verilen hizmetlerdir.

Bu hizmetler, öngörülen ya da öngörülemeyen bütün felaket durumlarında müşteri iş süreçlerinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi için gerekli altyapı ve servisi sunmaktadır.

​Olağanüstü durumlarda öncelikli görevlerimizi temeli aşağıda yer almaktadır;

  • Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin, ortak haberleşme ve bilgi sistemlerinin standardını belirlemek ve denetlemek
  • Afet ve acil durumlara ilişkin her türlü bilgi, haberleşme, tahmin ve erken uyarı sistemlerini kurmak, kurdurmak, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, işletmek veya işletilmesini sağlamak
  • Afet ve acil durumlara yönelik coğrafi bilgi sistemini kurmak veya kurdurmak, formatlarını hazırlamak, il afet ve acil durum müdürlükleri arasındaki bilgi standartlarını oluşturmak
  • Bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak